ARTINEL, s.r.o.
Kanceláře: Krohova 2245/19, Praha 6
Email: info@artinel.cz
   
Ing. David Hrycej, CSc.: jednatel a ředitel společnosti
Email: hrycej@artinel.cz
   
Martin Vajsar: jednatel
Email: vajsar@artinel.cz

Sídlo firmy, adresa pro korespondenci:

Krohova 2245/19, 160 00 Praha 6
  
Registrace:
obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 11714

IČO: 45804028
DIČ: CZ45804028