Produkty

Produkty firmy ARTINEL jsou zaměřeny na oblast energetiky a umělé inteligence.

 

Energetika

ALADIN

Nástroj pro analýzu, vyhodnocení a řízení rizika v obchodu s elektřinou, určený pro distribuční společnosti, obchodníky, velkoodběratele a výrobce elektřiny.

EDEN

Nástroj pro vytváření, editaci a modelování energetických diagramů.

DIAGON

Nástroj pro transformaci energetických diagramů na jiné období.

STEP

Výpočetní modul pro optimalizaci obchodování na spotovém trhu s elektřinou a denním trhu s podpůrnými službami.

SPOT

Výpočetní modul pro odhad cen na spotových trzích s elektřinou.

ALAN

Nástroj pro grafickou analýzu obchodních diagramů.

KOULE

Nástroj pro tvorbu střednědobých a dlouhodobých predikcí spotřeby elektřiny a pro analýzu vývoje spotřeby.

APES

Krátkodobá operativní predikce hodinových spotřeb elektřiny (24 hodin až 12 dnů) se zohledněním předpovědi počasí.

ProFix

Nástroj na rozpočítání fixních nákladů a tržeb na jednotlivé spotřebitele resp. dodavatele podle diagramů s libovolným (např. hodinovým) časovým rozlišením.

 

Umělá inteligence

ArtOp

Programový systém pro podporu rozhodování při obchodování s deriváty.

NNcon

Automatický neuronový generátor nelineárních řídících algoritmů.

NNid

Nástroj pro automatickou identifikaci modelu systému z dat určený pro NNcon.

NNclass

Neuronový učící se klasifikátor.