SPOT – odhad cen na spotových trzích s elektřinou

Program SPOT slouží k odhadu cen na spotových trzích s elektrickou energií jako je OKO, EEX a případně i trh s odchylkami. Odhad je založen na historických datech hodinových odečtů cen, realizovaných objemů a teploty vzduchu. Při odhadech cen se zohledňují vlivy:

 

Program umožňuje řešit tyto úlohy:

 

Program SPOT je využíván pro vytváření časových řad cen elektřiny na spotových trzích pro dlouhodobé i krátkodobé výpočty optimalizace nákupu a prodeje energie. Cílem je zahrnout do těchto úloh riziko nákupu/prodeje na spotových trzích spojeného s uzavíráním otevřené pozice (překup, nedokup). Dále je program využíván výpočetní komponentou STEP, která je určena pro krátkodobou optimalizaci nabídky na denním trhu s energií OKO a denním trhu s podpůrnými službami (rozdělení disponibilního výkonu mezi podpůrné služby a energie tak, aby byl maximalizován zisk a minimalizováno riziko).

Program SPOT je v současnosti 32bitová konzolová aplikace pro MS Windows bez uživatelského rozhraní a lze jej snadno integrovat do libovolného systému.