Segmentace velkoodběratelů podle tvaru diagramu (studie)

Motivace

V souvislosti s otevřením trhu s elektřinou a z toho vyplývajících možností oprávněných zákazníků zvolit si své dodavatele, nastal mezi obchodníky s elektřinou konkurenční boj o tento segment zákazníků. Pro obchodníky je důležité co nejlépe poznat své současné i potenciální zákazníky. Jen tak jim mohou nabídnout nejenom dobrou cenu, ale i atraktivní produkty (tarify) a další služby šité přímo na míru jednotlivým skupinám zákazníků. K tomu slouží mimo jiné i rozdělení oprávněných zákazníků do skupin, z nichž každá zahrnuje oprávněné zákazníky s podobným charakterem odběru. U zákazníků s podobným charakterem odběru budou podobné měrné náklady na nákup energie na pokrytí jejich ročního odběrového diagramu.

 

Charakteristika

Účelem segmentace je zjednodušit určení měrných nákladů na nákup energie (která je důležitým podkladem pro stanovení konkurenceschopné nabídkové prodejní ceny) pro daného zákazníka v situaci, kdy existuje velké množství oprávněných zákazníků. K zatřídění oprávněného zákazníka do skupiny a tím i k určení prodejní ceny stačí použít předpokládaný odběrový diagram pro daný rok.

 

Metodika

Při segmentaci je velký důraz kladen na předzpracování dat. Diagramy oprávněných zákazníků jsou nejdříve převedeny na shodnou časovou bázi. Následně jsou vypočteny příznaky charakterizující každý diagram a následně provedena shluková analýza a jednotlivé diagramy zařazeny do odpovídajících skupin.

 

Vstupní data

Potřebnými vstupními daty jsou hodinové odečty spotřeby. Vstupní data musí zahrnovat alespoň jeden rok dat a mohou začínat libovolným dnem roku.

 

Obsah studie

V rámci studie jsou diagramy poskytnuté zadavatelem rozděleny do skupin, které obsahují diagramy s podobným charakterem spotřeby. Zároveň jsou identifikovány abnormální diagramy, které nepatří do žádné skupiny. Jsou nalezeni reprezentanti jednotlivých skupin a skupiny jsou detailně charakterizovány. Dále je stručně popsána použitá metodika segmentace diagramů.