Informační systém přípravy provozu pro ČEZ, a.s.

Informační systém přípravy provozu řeší kompletně problematiku přípravy provozu počínaje časovým horizontem řádově měsíce až po denní přípravu provozu. Hlavní komponenty systému jsou:

  1. Centrální databáze (ORACLE) obsahuje technické informace a provozní data týkající se provozu všech elektráren, nasmlouvané kontrakty na dodávku energie a podpůrných služeb (PpS), požadovanou velikost rezervy na výpadky a odchylky, informace ze spolupracujících subjektů (jednotlivé elektrárny, ČEPS, obchodní systém atd.), podklady pro predikci, výsledky výpočtů (nasazení elektráren, nabídka na DT PpS, nabídka na prodej disponibilní energie atd.).

  2. Výpočetní jádro zajišťuje optimalizaci nasazení elektrárenských bloků a dodávky PpS podle nákladů na  výrobu energie. Výsledkem je nasazení elektrárenských bloků a alokace PpS (PR, SR, TR, QS, DZ).

  3. Komunikační moduly zprostředkovávají komunikaci se spolupracujícími subjekty.

  4. Uživatelský interface zajišťuje správu a editaci dat. Umožňuje správu a editaci různě časově i věcně strukturovaných technických a obchodních dat v jednotné tabulkové reprezentaci nezávislé na konkrétní databázové implementaci. Uživatelský interface také zajišťuje zpracování úloh denní přípravy provozu a prohlížení výstupních sestav.