Firma ARTINEL se zabývá vývojem metod a software pro obchod s elektřinou. Naše produkty pokrývají oblasti od krátkodobé predikce v reálném čase, přes střednědobou a dlouhodobou predikci spojenou se segmentací diagramů a interaktivním modelováním diagramů až po systém risk managementu pro obchodování v tržním prostředí. Kromě vývoje a prodeje software poskytujeme také služby na zakázku.

V naší práci využíváme kromě dlouholeté praxe zejména v oblasti elektroenergetiky znalosti z nejrůznějších oblastí informatiky a aplikované matematiky jako jsou umělá inteligence, neuronové sítě, statistika, teorie optimalizace, predikce časových řad, rozpoznávání obrazců, teorie chaosu apod.

 

Naší snahou je poskytnout zákazníkům kompletní metodiku a její softwarovou realizaci pro obchodování s elektřinou, které by zajišťovaly optimální výsledky z hlediska výnosů i rizika a přitom by respektovaly specifika ČR a postihovaly všechny podstatné rysy obchodu s elektřinou: